English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklamalar

Bankanın dahil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer alacaklar

Cari Dönem
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar(İş
Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Krediler ve Diğer Alacaklar Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi
Dönem Başı Bakiyesi 1.454.678 23.581 2 920 214.868 299.669
Dönem Sonu Bakiyesi 3.475.734 757.091 14 4.831 232.831 358.273
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 55.279 179 8 7 13.125 2.818

 

Önceki Dönem
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar(İş
Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Krediler ve Diğer Alacaklar Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi
Dönem Başı Bakiyesi 1.729.413 122.864 25 1.661 220.662 183.932
Dönem Sonu Bakiyesi 1.454.678 23.581 2 920 214.868 299.669
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 51.623 137 17 2 14.485 2.411

 

Bankanın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar(İş
Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı 231.523 240.915 359.876 300.582 323.665 183.763
Dönem Sonu 571.953 231.523 207.006 359.876 389.333 323.665
Mevduat Faiz Gideri 32.238 26.476 22.919 16.547 12.087 10.088

 

Bankanın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar(İş
Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Gerçeğe Uygun Değ. Farkı
K/Z Yansıtılan İşlemler
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı 303.015 - - - 3.326 -
Dönem Sonu 707.375 303.015 - - 3.992 3.326
Toplam Kâr/Zarar 206.168 83.325 - - 1.565 595
Riskten Koruma Amaçlı İşlemler - - - - - -
Dönem Başı - - - - - -
Dönem Sonu - - - - - -
Toplam Kâr/Zarar - - - - - -

Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve bankanın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:

Bankalar Kanunu’nun öngördüğü sınırlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile ilişkilerde normal banka müşteri ilişkisi ve piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Banka’nın aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul sayılacak seviyelerde bulundurma politikası benimsenmiştir.

İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını, başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranını, fiyatlandırma politikasını ve diğer unsurları:

 • Risk grubunun nakdi kredileri 1,425,195 TL (31 Aralık 2009: 551,924 TL), Banka’nın toplam nakdi kredilerinin %2.20’si (31 Aralık 2009: %1.11), aktif toplamının %1.15’idir (31 Aralık 2009: %0.52).
 • Toplam kredi ve benzeri alacaklar 3,708,579 TL (31 Aralık 2009: 1,669,548 TL), aktif toplamının %2.99’udur (31 Aralık 2009: %1.59).
 • Risk grubunun gayrinakdi kredileri 1,120,195 TL (31 Aralık 2009: 324,170 TL), Banka’nın toplam gayrinakdi kredilerinin %7.14’üdür (31 Aralık 2009: %2.21)
 • Risk grubu kuruluşlarının mevduatları 1,168,292 TL (31 Aralık 2009: 915,064 TL), Banka’nın toplam mevduatının %1.61’ini oluşturmaktadır (31 Aralık 2009: %1.46). Risk grubu kuruluşları ile yürütülen işlemlerde piyasa fiyatları uygulanmaktadır.
 • Bankanın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemler neticesinde 357 TL (31 Aralık 2009: 4,178 TL) finansal kiralama borcu bulunmaktadır. Bu işlemler nedeniyle 439 TL (31 Aralık 2009: 1,785 TL) finansal kiralama gideri yazılmıştır. Ayrıca risk grubuna 53,634 TL (31 Aralık 2009: 37,215 TL) henüz ödenmemiş kredi kartı (POS) bedeli bulunmaktadır.

  Risk grubundan alınan teknoloji hizmeti nedeniyle 5,447 TL (31 Aralık 2009: 6,708 TL) ve danışmanlık hizmeti nedeniyle 1,977 TL işletme gideri, gruba yönelik gayrimenkul kiralama işlemleri neticesinde 2,082 TL (31 Aralık 2009: 1,664 TL) kira geliri yazılmıştır.

  Banka, kilit yönetici olarak değerlendirilen üst yönetimine 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 66,705 TL (31 Aralık 2009: 59,001 TL) ödeme gerçekleştirmiştir.

  Yapılan işlemlerin finansal tablolara etkisini görebilmek için ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar dışında, benzer yapıdaki kalemler toplamı tek bir kalem olarak:
  Yoktur.

  Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:
  5.1.8 no’lu bağlı ortaklıklara ait dipnotlarda belirtilmiştir.

  Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemler:

  Banka ile grup şirketlerinden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Eureko Sigorta AŞ ve Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ arasında acentelik sözleşmeleri bulunmaktadır. Söz konusu acentelik sözleşmeleri gereği olarak, tüm şubelerimiz sigorta ürünlerinin müşteriye satılmasına aracılık hizmeti vermektedir. Banka müşterilerinin menkul kıymet alım/satımına aracılık hizmetleri ise ihtisas şubelerinde (Yatırım Merkezi) verilmektedir.

  Banka’nın ihtiyacı olan bazı varlıkların alımı finansal kiralama yöntemiyle yapılmaktadır.

   
  YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI