English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Araştırmalar ve İnovasyon Yönetimi

Garanti Bankası’nda kaliteli ve müşteriye değer yaratan hizmetin yolu, müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde ve zamanında tespit etmekten geçiyor. Garanti, yaptığı araştırmalar sayesinde hem mevcut ürün/ hizmet süreçlerindeki gelişim alanlarını hem de potansiyel yeni fırsat alanlarını tespit ediyor.

Garanti Bankası’nda yapılan araştırmalar sayesinde;

 • Müşterilerin mevcut ürün/hizmet kullanımlarından memnuniyeti ve geliştirilebilecek performans alanları,
 • Değişen tüketici davranışları, eğilimleri ve motivasyonları,
 • İletişim faaliyetleri etkinliği rakiplerle kıyaslamalı olarak tespit ediliyor.

2010 yılında yapılan pazarlama araştırmaları 3 ana başlık altında toplanıyor:
Marka, İmaj ve Reklam Araştırmaları

 • Reklam ve Marka İmajı İzleme Araştırması
 • Kadın Girişimciler İletişimi Araştırması
 • Caz Sponsorluğu Araştırması
 • Basketbol Sponsorluğu Araştırması
 • Eğitim Sponsorluğu (ÖRAV) Araştırması
 • Çevresel Duyarlılık Araştırması
 • Reklam Pretest Araştırması
 

Müşteri Deneyimi Araştırmaları

 • Kurumsal Bankacılık Müşteri Memnuniyeti Araştırması
 • Destek Kredisi Kullanımı Araştırması
 • Otomobil Bayileri Penetrasyon ve Memnuniyet Araştırması

Müşteri İhtiyaçları ve Trend Araştırmaları

 • Bireysel Destek Kredisine Yaklaşım ve Tutumlar Araştırması
 • Gençlik Araştırması
 • KOBİ’lerin İhtiyaçlarını Anlama Araştırması
 • Emekli Bankacılığı Araştırması

Bankacılık müşterileri ile yapılan araştırma sonuçlarına göre Garanti’yi rakiplerinden ayrıştıran en önemli unsurlar; müşterisinin yanında olması ve ihtiyaçlarını anlaması, sürekli gelişip kendini yenilemesi, hızlı ve iyi hizmet vermesi, bürokratik olmaması, sıcak ve samimi olması ve spora destek vermesi olarak sıralanıyor.

2010 yılında toplanan yaklaşık 5.000 fikir ile Garanti Bankası’nda müşteriler kadar çalışanların da görüşleri yeni ürün/hizmet/ süreçlerin geliştirilmesinde kullanılıyor. 2007’den beri açık olan çalışan öneri platformu “Önersen”e ayda ortalama gelen 220 öneri ilgili birimlerce değerlendiriliyor ve iş süreçlerine dahil ediliyor. 2010 yılında hayata geçen inovasyon platformu “Atölye” sayesinde üzerinde çalışılan 3 proje ile ilgili çalışanlardan 1.700 yenilikçi fikir toplandı.

2011 yılında bankacılıkta müşterilerin finansal açıdan sağlıklı olmasını sağlayacak ve sürdürecek çözümler ön plana çıkacak. Garanti Bankası da müşterilerin kendi finansallarını daha iyi yönetmesi ve kendilerine uygun şekilde birikim yapmalarını sağlamak için yeni çözümler üzerinde çalışacak. Bankacılıkla ilişkisi daha fazla geliştirilebilecek gençler, emekliler, çiftçiler, yeni girişimciler gibi segmentler özelinde yeni ürün/hizmet tasarımları üzerinde çalışmak da 2011’in önemli konuları arasında yer alacak.

 
SÜREKLİ GELİŞİM VE İNOVASYON