English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Bilanço - Aktif Kalemler
AKTİF KALEMLER Dipnot BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
 
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 3.162.714 4.347.318 7.510.032 3.848.995 3.016.978 6.865.973
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI
KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
(5.1.2) 763.702 216.213 979.915 784.350 130.442 914.792
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar   763.702 216.213 979.915 784.350 130.442 914.792
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri   556.878 15.929 572.807 317.533 14.312 331.845
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler   6.993 - 6.993 1.108 - 1.108
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar   191.829 200.284 392.113 456.737 116.130 572.867
2.1.4 Diğer Menkul Değerler   8.002 - 8.002 8.972 - 8.972
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan
Olarak Sınıflandırılan FV
  - - - - - -
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri   - - - - - -
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler   - - - - - -
2.2.3 Krediler   - - - - - -
2.2.4 Diğer Menkul Değerler   - - - - - -
III. BANKALAR (5.1.3) 2.500.227 5.820.958 8.321.185 2.518.057 5.816.281 8.334.338
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR   - - - - - -
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar   - - - 1.000.180 - 1.000.180
4.2 IMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar   - - - 1.000.180 - 1.000.180
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar   - - - - - -
V. SATILMAYA HAZIR FINANSAL
VARLIKLAR (Net)
(5.1.4) 29.851.339 2.484.871 32.336.210 25.218.752 2.876.281 28.095.033
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler   60.131 68.602 128.733 54.356 78.066 132.422
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri   28.743.514 964.406 29.707.920 24.952.926 1.049.312 26.002.238
5.3 Diğer Menkul Değerler   1.047.694 1.451.863 2.499.557 211.470 1.748.903 1.960.373
VI. KREDİLER ve ALACAKLAR (5.1.5) 37.297.159 27.530.151 64.827.310 28.582.799 21.149.896 49.732.695
6.1 Krediler ve Alacaklar   36.945.599 27.530.151 64.475.750 28.158.157 21.149.896 49.308.053
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna
Kullandırılan Krediler
(5.7) 105.221 1.319.974 1.425.195 254.147 297.777 551.924
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri   - - - - - -
6.1.3 Diğer   36.840.378 26.210.177 63.050.555 27.904.010 20.852.119 48.756.129
6.2 Takipteki Krediler   1.939.109 - 1.939.109 2.237.105 - 2.237.105
6.3 Özel Karşılıklar (-)   1.587.549 - 1.587.549 1.812.463 - 1.812.463
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI   - - - - - -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK
YATIRIMLAR (Net)
(5.1.6) 4.580.741 1.313.190 5.893.931 5.960.353 1.385.808 7.346.161
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri   4.576.594 1.313.190 5.889.784 5.960.353 1.385.808 7.346.161
8.2 Diğer Menkul Değerler   4.147 - 4.147 - - -
IX. İŞTİRAKLER (Net) (5.1.7) 29.512 - 29.512 29.705 - 29.705
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler   - - - - - -
9.2 Konsolide Edilmeyenler   29.512 - 29.512 29.705 - 29.705
9.2.1 Mali İştirakler   27.798 - 27.798 27.991 - 27.991
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler   1.714 - 1.714 1.714 - 1.714
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.1.8) 292.722 1.362.412   - - -
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar   275.324 1.362.412 1.637.736 270.155 718.802 988.957
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar   17.398 - 17.398 14.303 - 14.303
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN
ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.1.9) - - - - - 29.705
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler   - - - - - -
11.2 Konsolide Edilmeyenler   - - - - - -
11.2.1 Mali Ortaklıklar   - - - - - -
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar   - - - - - -
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.1.10) - - - - - -
12.1 Finansal Kiralama Alacakları   - - - - - -
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları   - - - - - -
12.3 Diğer   - - - - - -
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)   - - - - - -
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLAR
(5.1.11) - - - - - -
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar   - - - - - -
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar   - - - - - -
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar   - - - - - -
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.12) 1.200.888 425 1.201.313 1.141.266 1.326 1.142.592
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 30.527 - 30.527 20.626 - 20.626
15.1 Şerefiye   - - - - - -
15.2 Diğer   30.527 - 30.527 20.626 - 20.626
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.14) - - - - - -
XVII. VERGİ VARLIĞI   106.515 - 106.515 22.439 - 22.439
17.1 Cari Vergi Varlığı   - - - - - -
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı (5.1.15) 106.515 - 106.515 18.536 - 18.536
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VarlıkLAR (Net)
(5.1.16) 98.056 - 98.056 81.150 - 81.150
18.1 Satış Amaçlı   98.056 - 98.056 81.150 - 81.150
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin   - - - - - -
XIX. DİĞER AKTİFLER (5.1.17) 928.019 45.773 973.792 832.352 40.758 873.110
 
AKTİF TOPLAMI   80.842.121 43.121.311 123.963.432 70.325.482 35.136.572 105.462.054

 

 
Bilanço - Pasif Kalemler
PASİF KALEMLER Dipnot BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
  TP YP Toplam TP YP Toplam
I. MEVDUAT (5.2.1) 44.000.765 28.657.654 72.658.419 36.093.812 26.714.233 62.808.045
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubunun Mevduatı
(5.7) 522.780 645.512 1.168.292 467.020 448.044 915.064
1.2 Diğer   43.477.985 28.012.142 71.490.127 35.626.792 26.266.189 61.892.981
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.2) 243.549 217.994 461.543 111.538 117.246 228.784
III. ALINAN KREDİLER (5.2.3) 5.113.873 11.519.439 16.633.312 3.190.609 9.816.865 13.007.474
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (5.2.4) 10.370.745 883.398 11.254.143 10.377.251 157.453 10.534.704
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar   - - - - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar   33.506 - 33.506 - - -
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar   10.337.239 883.398 11.220.637 10.377.251 157.453 10.534.704
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL
KIYMETLER (Net)
  - - - - - -
5.1 Bonolar   - - - - - -
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler   - - - - - -
5.3 Tahviller   - - - -    
VI. FONLAR   - - - - - -
6.1 Müstakriz Fonları   - - - - - -
6.2 Diğer   - - - - - -
VII. MUHTELİF BORÇLAR   2.914.888 27.685 2.942.573 2.339.620 20.730 2.360.350
VIII. DİĞER YABANCI
KAYNAKLAR
(5.2.4) 766.328 253.286 1.019.614 707.043 223.933 930.976
IX. FAKTORİNG BORÇLARI   - - - - - -
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN
BORÇLAR
(5.2.5) 246 111 357 914 3.264 4.178
10.1 Finansal Kiralama Borçları   265 116 381 984 3.548 4.532
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları   - - - - - -
10.3 Diğer   - - - - - -
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )   19 5 24 70 284 354
XI. RİSKTEN KORUNMA
AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
(5.2.6) - 2.347 2.347 - 3.464 3.464
11.1 Gerçeğe Uygun Değer
Riskinden Korunma Amaçlılar
  - - - - - -
11.2 Nakit Akış Riskinden
Korunma Amaçlılar
  - 2.347 2.347 - 3.464 3.464
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım
Riskinden Korunma Amaçlılar
  - - - - - -
XII. KARŞILIKLAR (5.2.7) 1.275.606 31.297 1.306.903 1.009.841 32.725 1.042.566
12.1 Genel Karşılıklar   593.530 28.735 622.265 407.179 30.155 437.334
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı   - - - - - -
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı   232.163 - 232.163 165.367 - 165.367
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)   - - - - - -
12.5 Diğer Karşılıklar   449.913 2.562 452.475 437.295 2.570 439.865
XIII. VERGİ BORCU (5.2.8) 324.821 158 324.979 351.317 151 351.468
13.1 Cari Vergi Borcu   324.821 158 324.979 351.317 151 351.468
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu   - - - - - -
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE
TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.8) - - - - - -
14.1 Satış Amaçlı   - - - - - -
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin   - - - - - -
XV. SERMAYE BENZERİ
KREDİLER
(5.2.10) - 884.726 884.726 - 874.358 874.358
XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.2.11) 16.041.837 432.679 16.474.516 13.007.477 308.210 13.315.687
16.1 Ödenmiş Sermaye   4.200.000 - 4.200.000 4.200.000 - 4.200.000
16.2 Sermaye Yedekleri   2.877.281 416.896 3.294.177 2.635.113 295.299 2.930.412
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri   11.880 - 11.880 11.880 - 11.880
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları   - - - - - -
16.2.3 Menkul Değerler
Değerleme Farkları
  1.555.432 418.378 1.973.810 1.313.680 297.466 1.611.146
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar
Yeniden Değerleme Farkları
  598.187 - 598.187 598.187 - 598.187
16.2.5 Maddi Olmayan Duran
Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
  - - - - - -
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yeniden Değerleme Farkları
  - - - - - -
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte
Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
  2.453 - 2.453 2.453 - 2.453
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)   (63.225) (1.482) (64.707) (63.648) (2.167) (65.815)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
  - - - - - -
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri   772.554 - 772.554 772.554 - 772.554
16.3 Kâr Yedekleri   5.819.323 15.783 5.835.106 3.210.123 12.911 3.223.034
16.3.1 Yasal Yedekler   524.173 4.283 528.456 362.398 4.634 367.032
16.3.2 Statü Yedekleri   - - - - - -
16.3.3 Olağanüstü Yedekler   5.294.076 - 5.294.076 2.847.764 - 2.847.764
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri   1.074 11.500 12.574 (39) 8.277 8.238
16.4 Kâr veya Zarar   3.145.233 - 3.145.233 2.962.241 - 2.962.241
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı   - - - - - -
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı   3.145.233 - 3.145.233 2.962.241 - 2.962.241
 
PASİF TOPLAMI   81.052.658 42.910.774 123.963.432 67.189.422 38.272.632 105.462.054

 

 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER