English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Giriş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:

  • Banka Hakkında Genel Bilgiler
  • Bankanın Konsolide Olmayan Finansal Tabloları
  • İlgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar
  • Bankanın Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler
  • Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
  • Diğer Açıklama ve Dipnotlar
  • Bağımsız Denetim Raporu

Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Ferit F. Şahenk
Yönetim Kurulu Başkanı
S. Ergun Özen
Genel Müdür
Aydın Şenel
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
Mustafa Keleş
Finansal Muhasebe Yöneticisi
       
   
M. Cüneyt Sezgin
Denetim Komitesi Üyesi
Des O'Shea
Denetim Komitesi Üyesi
   

 

 

 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER