English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
1/1/2010 - 31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
1/1/2009 - 31/12/2009
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
329.578 1.379.598
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN
DEĞERLEME FARKLARI
- -
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN
DEĞERLEME FARKLARI
- -
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR
ÇEVRİM FARKLARI
(169) 196
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
856 (66.849)
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun
Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
528 9.583
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE
HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
- -
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
90.038 98.527
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (57.235) (261.683)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
363.596 1.159.372
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 3.145.233 2.962.241
1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme
(Kar-Zarara Transfer)
179.765 109.738
1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
- -
1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan
ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
- -
1.4 Diğer 2.965.468 2.852.503
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 3.508.829 4.121.613
 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER