English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Nazım Hesaplar Tablosu
  Dipnot BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
TP
YP Toplam TP YP Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)   40.214.279 56.056.490 96.270.769 31.164.658 45.427.130 76.591.788
I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.3.1) 4.958.877 10.730.903 15.689.780 4.513.990 10.169.309 14.683.299
1.1 Teminat Mektupları   4.951.727 7.155.138 12.106.865 4.513.454 7.451.475 11.964.929
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler   - - - - - -
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler   350.400 272.075 622.475 331.518 335.464 666.982
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları   4.601.327 6.883.063 11.484.390 4.181.936 7.116.011 11.297.947
1.2 Banka Kredileri   - 164.105 164.105 514 125.327 125.841
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri   - 164.105 164.105 514 124.968 125.482
1.2.2Diğer Banka Kabulleri   - - - - 359 359
1.3 Akreditifler   7.150 3.354.914 3.362.064 22 2.592.507 2.592.529
1.3.1 Belgeli Akreditifler   - - - - 4 4
1.3.2 Diğer Akreditifler   7.150 3.354.914 3.362.064 22 2.592.503 2.592.525
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar   - - - - - -
1.5 Cirolar   - - - - - -
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar   - - - - - -
1.5.2 Diğer Cirolar   - - - - - -
1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden   - - - - - -
1.7 Faktoring Garantilerinden   - - - - - -
1.8 Diğer Garantilerimizden   - 56.746 56.746 - - -
1.9 Diğer Kefaletlerimizden   - - - - - -
II. TAAHHÜTLER (5.3.1) 20.106.498 5.485.168 25.591.666 15.449.634 4.255.825 19.705.459
2.1 Cayılamaz Taahhütler   20.106.498 5.484.511 25.591.009 15.449.634 4.255.179 19.704.813
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri   395.731 1.393.682 1.789.413 270.190 1.170.188 1.440.378
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri   - 24.450 24.450 46.000 1.736 47.736
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri   2.000 9.373 11.373 2.250 10.136 12.386
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri   4.045.824 2.879.006 6.924.830 3.270.340 1.694.869 4.965.209
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri   - - - - - -
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü   - - - - - -
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri   1.910.095 - 1.910.095 1.513.300 - 1.513.300
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri   21.447 - 21.447 25.746 - 25.746
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri   12.467.191 - 12.467.191 9.057.598 - 9.057.598
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.   - - - - - -
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar   - - - - - -
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar   - - - - - -
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler   1.264.210 1.178.000 2.442.210 1.264.210 1.378.250 2.642.460
2.2 Cayılabilir Taahhütler   - 657 657 - 646 646
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri   - - - - - -
2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler   - 657 657 - 646 646
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.3.2) 15.148.904 39.840.419 54.989.323 11.201.034 31.001.996 42.203.030
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar   - 167.200 167.200 - 245.850 245.850
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler   - - - - - -
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler   - 167.200 167.200 - 245.850 245.850
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler   - - - - - -
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler   15.148.904 39.673.219 54.822.123 11.201.034 30.756.146 41.957.180
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri   1.947.971 3.827.379 5.775.350 1.927.085 2.992.507 4.919.592
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri   622.702 2.280.152 2.902.854 716.991 1.761.347 2.478.338
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri   1.325.269 1.547.227 2.872.496 1.210.094 1.231.160 2.441.254
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri   8.242.884 24.906.206 33.149.090 5.776.756 18.227.184 24.003.940
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri   5.919.370 5.014.155 10.933.525 2.588.879 4.718.074 7.306.953
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri   2.196.114 8.884.697 11.080.811 3.187.877 3.965.784 7.153.661
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri   63.700 5.502.918 5.566.618 - 4.771.663 4.771.663
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri   63.700 5.504.436 5.568.136 - 4.771.663 4.771.663
3.2.3 Para. Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları   4.841.892 9.579.515 14.421.407 3.469.504 8.863.465 12.332.969
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları   1.861.152 3.378.729 5.239.881 1.211.007 3.047.363 4.258.370
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları   2.465.329 2.834.386 5.299.715 2.234.906 2.294.698 4.529.604
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları   - 1.630.000 1.630.000 - 1.810.844 1.810.844
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları   - 1.630.000 1.630.000 - 1.710.560 1.710.560
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları   115.016 106.400 221.416 18.368 - 18.368
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları   400.395 - 400.395 5.223 - 5.223
3.2.4 Futures Para İşlemleri   14.359 28.681 43.040 24.689 24.715 49.404
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri   2.066 13.270 15.336 - 4.704 4.704
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri   12.293 15.411 27.704 24.689 20.011 44.700
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri   - 91.200 91.200 - 32.184 32.184
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri   - 91.200 91.200 - - -
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri   - - - - 32.184 32.184
3.2.6 Diğer   101.798 1.240.238 1.342.036 3.000 616.091 616.091
A. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)   264.998.067 150.809.364 415.807.431 185.131.605 131.521.185 316.652.790
IV. EMANET KIYMETLER   79.388.862 14.996.078 94.384.940 45.183.674 15.367.633 60.551.307
4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları   57.239.310 1.000 57.240.310 23.873.575 1.133 23.874.708
4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler   14.621.951 3.934.713 18.556.664 14.546.869 4.662.027 19.208.896
4.3 Tahsile Alınan Çekler   5.181.861 922.581 6.104.442 4.762.507 822.559 5.585.066
4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler   2.291.385 1.737.683 4.029.068 1.955.218 1.791.447 3.746.665
4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler   30.771 7.895.502 7.926.273 21.265 7.683.438 7.704.703
4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler   - 37.530 37.530 - 34.412 34.412
4.7 Diğer Emanet Kıymetler   23.584 467.069 490.653 24.240 372.617 396.857
4.8 Emanet Kıymet Alanlar   - - - - - -
V. REHİNLİ KIYMETLER   185.609.205 135.813.286 321.422.491 139.947.931 116.153.552 256.101.483
5.1 Menkul Kıymetler   1.379.977 102.120 1.482.097 548.240 257 548.497
5.2 Teminat Senetleri   26.249.041 7.740.382 33.989.423 20.386.072 7.192.615 27.578.687
5.3 Emtia   - - - - - -
5.4 Varant   - - - - - -
5.5 Gayrimenkul   36.472.372 38.791.780 75.264.152 26.911.048 34.618.660 61.529.708
5.6 Diğer Rehinli Kıymetler   121.507.645 89.178.557 210.686.202 92.102.401 74.341.580 166.443.981
5.7 Rehinli Kıymet Alanlar   170 447 617 170 440 610
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER   - - - - - -
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)   305.212.346 206.865.854 512.078.200 216.296.263 176.948.315 393.244.578

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER