English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Nakit Akış Tablosu
  Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
1/1/2010 - 31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
1/1/2009 - 31/12/2009
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
       
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki
Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
  3.938.627 3.755.718
       
1.1.1 Alınan Faizler   9.122.411 10.657.486
1.1.2 Ödenen Faizler   (4.645.569) (5.478.564)
1.1.3 Alınan Temettüler   5.290 78.937
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar   2.264.719 2.271.798
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar   801.354 393.571
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar   54.748 39.016
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler   (2.489.338) (2.076.921)
1.1.8 Ödenen Vergiler   (872.174) (1.035.411)
1.1.9 Diğer (5.6) (302.814) (1.094.194)
       
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim   (2.948.155) 7.708.099
       
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış   (241.547) (309.542)
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
  - -
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış   (1.494.614) (2.814.808)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış   (15.296.891) (388.822)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış   (298.915) 1.062.576
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)   80.585 665.402
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)   9.687.218 9.552.211
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)   3.617.131 2.296.389
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)   - -
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.6) 998.878 (2.355.307)
       
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı   990.472 11.463.817
       
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
       
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı   (2.635.108) (8.008.898)
       
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
  (553.497) (2.655)
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
  5.568 -
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller   (300.936) (297.743)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller   63.239 25.378
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   (18.597.566) (17.790.579)
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   15.213.763 9.869.206
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler   (4.143) (927.839)
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler   1.538.464 1.115.334
2.9 Diğer (5.6) - -
       
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
       
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullandırılan)
Net Nakit
  (354.922) (307.799)
       
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit   - -
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan
Nakit Çıkışı
  - -
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları   - -
3.4 Temettü Ödemeleri   (350.000) (275.000)
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler   (4.922) (32.799)
3.6 Diğer (5.6) - -
       
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer
Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6) 64.049 (48.103)
       
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)   (1.935.509) 3.099.017
       
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar   8.130.742 5.031.725
       
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar   6.195.233 8.130.742
 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER