English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Gelir Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ   BİN TÜRK LİRASI
Dipnot CARİ DÖNEM
1/1/2010
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
1/1/2009
31/12/2009
I. FAİZ GELİRLERİ (5.4.1) 9.499.876 10.441.368
1.1 Kredilerden Alınan Faizler   5.308.907 6.003.840
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler   87.246 148.186
1.3 Bankalardan Alınan Faizler   224.527 220.269
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler   3.375 3.182
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler   3.742.070 3.917.937
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan   49.782 18.151
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV   - -
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan   2.856.777 2.856.777
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan   835.511 1.002.570
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri   - -
1.7 Diğer Faiz Gelirleri   133.751 147.954
II. FAİZ GİDERLERİ (5.4.2) 4.745.136 5.361.386
2.1 Mevduata Verilen Faizler   3.598.786 3.936.377
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler   729.366 668.499
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler   411.219 752.660
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler   - -
2.5 Diğer Faiz Giderleri   5.765 3.850
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)   4.754.740 5.079.982
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ   1.815.536 1.771.914
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar   2.117.544 2.088.234
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden   151.437 161.167
4.1.2 Diğer   1.966.107 1.927.067
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar   302.008 316.320
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere   750 808
4.2.2 Diğer   301.258 315.512
V. TEMETTÜ GELİRLERİ (5.4.3) 5.290 78.937
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (5.4.4) 363.925 880.698
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı   202.344 361.107
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar   123.967 379.039
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı   37.614 140.552
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.4.5) 637.989 279.252
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)   7.577.480 8.090.783
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.4.6) 584.297 1.612.814
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.4.7) 3.040.830 2.699.441
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)   3.952.353 3.778.528
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI   - -
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR   - -
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI   - -
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (5.4.8) 3.952.353 3.778.528
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.4.9) 807.120 816.287
16.1 Cari Vergi Karşılığı   973.542 817.616
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı   (166.422) (1.329)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (5.4.10) 3.145.233 2.962.241
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER   - -
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri   - -
18.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları   - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri   - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)   - -
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri   - -
19.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları   - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri   - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (5.4.8) - -
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.4.9) - -
21.1 Cari Vergi Karşılığı   - -
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı   - -
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (5.4.10) - -
XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (5.4.11) 3.145.233 2.962.241
Hisse Başına Kâr / Zarar   0.749 0.705

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER