English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Kâr Dağıtım Tablosu
 
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI    
1.1 DÖNEM KÂRI 3.952.353 3.778.528
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 807.120 816.287
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 807.120 816.287
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - -
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - -
     
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 3.145.233 2.962.241
     
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - -
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 157.262 148.112
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) 20.230 3.817
     
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 2.967.741 2.810.312
     
1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - 210.000
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - 210.000
1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine - -
1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - -
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - -
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - 140.000
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - 140.000
1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine - -
1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -
1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 140.000
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) - -
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 2.446.312
1.13 DİĞER YEDEKLER - -
1.14 ÖZEL FONLAR - -
     
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM    
2.1 DAĞITILAN YEDEKLER - -
2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - -
2.3 ORTAKLARA PAY (-) - -
2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine - -
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
2.4 PERSONELE PAY (-) - -
2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - -
     
III. HİSSE BAŞINA KÂR    
3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 749 705
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 75 71
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -
     
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ    
4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -
 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER