English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Özkaynak Değişim Tablosu

Tabloyu görüntülemek için tıklayınız

  ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Enf.Düzeltme
Farkı
Hisse Senedi
ihraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Karları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Karı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi
Olmayan Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir
Değ. F.
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKI DÖNEM
01.01.2009-31.12.2009
I. Dönem Başı Bakiyesi   4.200.000 772.554 11.880 - 272.893 - 1.470.724 4.837 - 1.750.488 392.517 597.090 2.453 (6.362) - 9.469.074
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler   - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Yeni Bakiye (I+II) (5.5) 4.200.000 772.554 11.880 - 272.893 - 1.470.724 4.837 - 1.750.488 392.517 597.090 2.453 (6.362) - 9.469.074
                                     
Dönem İçi Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış / Azalış   - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Menkul Değerler ve Değerleme Farkı   - - - - - - - - - - 1.218.629 - - - - 1.218.629
VI. Riskten Korunma Fonları ( Etkin Kısım )   - - - - - - - - - - - - - (59.453) - (59.453)
6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - (67.119) - (67.119)
6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - 7.666 - 7.666
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Is Ort.) Bedelsiz HS   - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Kur Farkları   - - - - 115 - - 81 - - - - - - - 196
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik   - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik                                  
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Sermaye Arttırımı   - - - - - - - - - - - - - - - -
14.1 Nakden   - - - - - - - - - - - - - - - -
14.2 İç Kaynaklardan   - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Hisse Senedi İhracı   - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Hisse Senedi İptal Karları   - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı   - - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII. Diğer   - - - - - - - - - - - - - - - -
 
XIX. Dönem Net Karı Veya Zararı   - - - - - - - - 2.962.241 - - - - - - 2.962.241
XX. Kar Dağıtımı   - - - - 94.024 - 1.377.040 3.320 - (1.750.488) - 1.404 - - - (275.000)
20.1 Dağıtılan Temettü   - - - - 6.500 - (281.500) - - - - - - - - (275.000)
20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar   - - - - 87.524 - 1.658.540 - - (1.746.064) - - - - - -
20.3 Diğer   - - - - - - - 3.320 - (4.424) - 1.104 - - - -
 
  Dönem Sonu Bakiyesi(III+IV+V...+XVIII+XIX+XX)   4.200.000 772.554 11.880 - 367.032 - 2.847.764 8.238 - 2.962.241 1.611.146 598.194 2.453 (65.815) - 13.315.687
 
Cari Dönem
01.01.2010-31.12.2010
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi   4.200.000 72.554 11.880 - 367.032 - 2.847.764 8.238 - 2.962.241 1.611.146 598.194 2.453 (65.815) - 13.315.687
 
Dönem İçi Değisimler (5.5)
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artiş / Azaliş   - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - 362.664 - - - - 362.664
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)   - - - - - - - - - - - - - 1.108 - 1.108
4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - 685 - 685
4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - 423 - 423
V. Maddi Duran Varliklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - -
VII. İstirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Is Ort.) Bedelsiz HS   - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Kur Farkları   - - - - (688) - - 519 - - - - - - - (169)
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değisiklik   - - -   - - - - - - - (7) - - - (7)
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik   - - - - - - - - - - - - - - - -
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Sermaye Arttırımı   - - - - - - - - - - - - - - - -
12.1 Nakden   - - - - - - - - - - - - - - - -
12.2 İç Kaynaklardan   - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. Hisse Senedi İhraç Pirimi   - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Hisse Senedi İptal Karları   - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı   - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Diğer   - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Dönem Net Karı Veya Zararı   - - - - - - - - 3.145.233 - - - - - - 3.145.233
XVIII. Kar Dağıtımı   - - - - 162.112 - 2.446.312 3.817 - (2.962.241) - - - - - (350.000)
18.1 Dağıtılan Temettü   - - - - - - - - - (350.000) - - - - - (350.000)
18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar   - - - 162.112 - 2.446.312 - - (2.608.424) - - - - - - -
18.3 Diğer   - - - - - - - 3.817 - (3.817) - - - - - -
                                     
  Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...XVI+XVII+XVIII)   4.200.000 772.554 11.880 - 528.456 - 5.294.076 12.574 3.145.233 - 1.973.810 598.187 2.453 (64.707) - 16.474.516
                                     
 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL BİLGİLER