English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
Muhasebe Politikaları

Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar

Banka muhasebe kayıtlarını, konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "Muhasebe ve Raporlama" başlıklı 37. ve 38. maddeleri hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayınlanan ve 1 Kasım 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile beraber Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak düzenlemektedir.

 
Muhasebe Politikaları
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER