English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Giriş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
1. Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler
2. Ana Ortaklık Bankanın Konsolide Finansal Tabloları
3. İlgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar
4. Konsolidasyon Kapsamındaki Grubun Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler
5. Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
6. Diğer Açıklama ve Dipnotlar
7. Bağımsız Denetim Raporu

Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklar, iştirakler ve özel amaçlı işletmeler şunlardır:
Bağlı Ortaklıklar
1. Garanti Bank International NV
2. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ
3. D Netherlands Holding BV
4. Garanti Finansal Kiralama AŞ
5. Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ
6. Garanti Bank Moscow
7. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ
8. Garanti Portföy Yönetimi AŞ

İştirakler
1 Eureko Sigorta AŞ

Özel Amaçlı İşletmeler
1. Garanti Diversified Payment Rights Finance Company
2. T2 Capital Finance Company

Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Ferit F. Şahenk
Yönetim Kurulu Başkanı
M. Cüneyt Sezgin
Denetim Komitesi Üyesi
Des O'Shea
Denetim Komitesi Üyesi
S. Ergun Özen
Genel Müdür
       
   
Aydın Şenel
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
Aylin Aktürk
Koordinatör
   

 

 

 
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER