English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu

Tabloyu görüntülemek için tıklayınız

  ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Enf.Düzeltme
Farkı
Hisse Senedi
ihraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Karları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Karı / (Zararı)
Menkul Değerler
Değer Artış
Fonu
Maddi ve Maddi
Olmayan Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir
Değ. F.
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynak
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKI DÖNEM
01.01.2009-31.12.2009
I. Dönem Başı Bakiyesi   4.200.000 772.554 11.880 - 285.051 - 1.681.758 102.797 - 1.879.378 177.906 597.090 1.509 (2.468) - 9.707.455 35.125 9.742.580
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Yeni Bakiye (I+II)   4.200.000 772.554 11.880 - 285.051 - 1.681.758 102.797 - 1.879.378 177.906 597.090 1.509 (2.468) - 9.707.455 35.125 9.742.580
                                         
Dönem İçi Değişimler 5.5
 
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış / Azalış   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Menkul Değerler ve Değerleme Farkı   - - - - - - - - - - 1.183.528 - - - - 1.183.524 14 1.183.542
VI. Riskten Korunma Fonları ( Etkin Kısım )   - - - - - - - - - - - - - (55.499) - (55.499)   (59.499)
6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - (63.165) - (63.165) - (63.165)
6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - 7.666 - 7.666 - 7.666
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Is Ort.) Bedelsiz HS   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Kur Farkları   - - - - 115 - - (9.555) - - - - - - - (9.440) - (9.440)
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik                                

 

 

   
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Sermaye Arttırımı   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.1 Nakden   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.2 İç Kaynaklardan   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Hisse Senedi İhracı   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Hisse Senedi İptal Karları   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII. Diğer   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
XIX. Dönem Net Karı Veya Zararı   - - - - - - - - 3.085.717 - - - - - - 3.085.717 13.884 3.099.501
XX. Kar Dağıtımı   - - - - 94.109 - 1.505.845 3.320 - (1.879.378) - 1.104 - - - (275.000) - (275.000)
20.1 Dağıtılan Temettü   - - - - 6.500 - (281.500) - - - - - - - - (275.000)   (275.000)
20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar   - - - - 87.609 - 1.787.345 - - (1.874.954) - - - - -     -
20.3 Diğer   - - - - - - - 3.320 - (4.424) - 1.104 - - - - - -
 
  Dönem Sonu Bakiyesi(III+IV+V...+XVIII+XIX+XX)   4.200.000 772.554 11.880 - 379.275 - 3.187.503 96.562 3.085.717 - 1.351.434 598.194 1.509 57.957 - 13.636.751 49.023 13.685.784
 
Cari Dönem
01.01.2010-31.12.2010
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi   4.200.000 772.554 11.880 - 379.275 - 3.187.503 96.562 - 3.085.717 1.351.434 598.194 1.509 57.957 - 13.636.751 49.023 13.685.784
 
Dönem İçi Değisimler (5.5)
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış / Azalış   - - - - - - (280.172) - - - - - - - - (280.172) - (280.172)
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - 266.072 - - - - 266.072 31 266.103
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)   - - - - - - - - - - - - - 1.108 - 1.108 - 1.108
4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - 685 - 685 - 685
4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı   - - - - - - - - - - - - - 423 - 423 - 423
V. Maddi Duran Varliklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII. İstirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Is Ort.) Bedelsiz HS   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Kur Farkları   - - - - (688) - - (33.317) - - - - - - - (34.005) - (34.005)
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değisiklik   - - -   - - - - - - - (7) - - - (7) - (7)
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Sermaye Arttırımı   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.1 Nakden   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.2 İç Kaynaklardan   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. Hisse Senedi İhraç Pirimi   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Hisse Senedi İptal Karları   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Diğer   - - - - - - - - - - - - - - - 27.457 - 27.457
XVII. Dönem Net Karı Veya Zararı   - - - - - - - - 3.381.114 - - - - - - 3.381.114 20.872 3.401.986
XVIII. Kar Dağıtımı   - - - - 170.185 - 2.561.715 3.817 - (3.085.717) - - - - - (350.000) - (350.000)
18.1 Dağıtılan Temettü   - - - - - - - - - (350.000) - - - - - (350.000) - (350.000)
18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar   - - - - 170.185 - 2.561.715. - - (2.731.900) - - - - - - - -
18.3 Diğer   - - - - - - - 3.817 - 3.817 - - - - - - - -
                                         
  Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...XVI+XVII+XVIII)   4.200.000 772.554 11.880 - 548.772 - 5.469.146 67.062 3.381.114 - 1.627.506 598.187 1.509 (56.859) - 16.620.871 97.383 16.718.254
                                         
 
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER