English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Konsolide Bilanço - Aktif Kalemler
AKTİF KALEMLER Dipnot BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
  TP YP Toplam TP YP Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 3.163.501 4.381.548 7.545.049 3.849.004 3.037.901 6.886.905
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI
KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
(5.1.2) 854.044 295.471 1.149.515
892.050 349.183 1.241.233
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar   854.044 295.471 1.149.515 892.050 349.183 1.241.233
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri   621.557 15.929 637.486 411.165 14.312 425.477
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler   30.148 - 30.148 9.489 14 9.503
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar   194.337 279.542 473.879 462.424 179.688 642.112
2.1.4 Diğer Menkul Değerler   8.002 - 8.002 8.972 155.169 164.141
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV   - - - - - -
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri   - - - - - -
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler   - - - - - -
2.2.3 Krediler   - - - - - -
2.2.4 Diğer Menkul Değerler   - - - - - -
III. BANKALAR (5.1.3) 3.218.609 6.351.863 9.570.472 3.153.741 6.904.630 10.058.371
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR   2.036 - 2.036 1.000.180 - 1.000.180
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar   - - - 1.000.180 - 1.000.180
4.2 IMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar   - - - 1.000.180 - 1.000.180
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar   2.036 - 2.036 - - -
V. SATILMAYA HAZIR FINANSAL
VARLIKLAR (Net)
(5.1.4) 29.938.274 4.529.536 34.467.810 25.422.478 4.347.156 29.769.634
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler   25.041 70.726 95.767 21.732 78.066 99.798
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri   28.811.271 1.115.961 29.927.232 25.126.111 1.284.849 26.410.960
5.3 Diğer Menkul Değerler   1.101.962 3.342.849 4.444.811 274.635 2.984.241 3.258.876
VI. KREDİLER ve ALACAKLAR (5.1.5) 37.661.647 32.495.895 70.157.542 28.830.216 24.646.420 53.476.636
6.1 Krediler ve Alacaklar   37.310.087 32.418.519 69.728.606 28.405.574 24.644.204 53.049.778
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna
Kullandırılan Krediler
(5.7) 104.507 186.607 291.114 119.441 146.867 266.308
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri   - - - - - -
6.1.3 Diğer   37.205.580 32.231.912 69.437.492 28.286.133 24.497.337 52.783.470
6.2 Takipteki Krediler   1.939.109 294.002 2.233.111 2.237.105 58.093 2.295.198
6.3 Özel Karşılıklar (-)   1.587.549 216.626 1.804.175 1.812.463 55.877 1.868.340
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (5.1.6) 1.162.592 288.992 1.451.584 628.065 227.595 855.660
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK
YATIRIMLAR (Net)
(5.1.7) 4.580.741 1.313.190 5.893.931 5.991.656 1.476.169 7.467.825
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri   4.576.594 1.313.190 5.889.784 5.991.656 1.438.946 7.430.602
8.2 Diğer Menkul Değerler   4.147 - 4.147 - 37.223 37.223
IX. İŞTİRAKLER (Net) (5.1.8) 78.754 - 78.754 69.297 - 69.297
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler   60.244 - 60.244 50.579 - 50.579
9.2 Konsolide Edilmeyenler   18.510 - 18.510 18.718 - 18.718
9.2.1 Mali İştirakler   16.533 - 16.533 16.741 - 16.741
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler   1.977 - 1.977 1.977 - 1.977
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.1.9) 35.751 662 36.413 22.432 681 23.113
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar   419 662 1.081 417 681 1.098
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar   35.332 - 35.332 22.015 - 22.015
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN
ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.1.10) - - - - - -
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler   - - - - - -
11.2 Konsolide Edilmeyenler   - - - - - -
11.2.1 Mali Ortaklıklar   - - - - - -
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar   - - - - - -
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.1.11) 406.153 1.320.583 1.726.736 321.461 1.220.048 1.541.509
12.1 Finansal Kiralama Alacakları   476.883 1.501.521 1.978.404 396.311 1.389.287 1.785.598
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları   - - - - - -
12.3 Diğer   - - - - - -
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)   70.730 180.938 251.668 74.850 169.239 244.089
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLAR
(5.1.12) - - - - - -
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar   - - - - - -
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar   - - - - - -
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar   - - - - - -
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 1.229.963 143.458 1.373.421 1.166.985 123.268 1.290.253
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.14) 49.608 6.197 55.805 41.572 5.374 46.946
15.1 Şerefiye   6.388 - 6.388 6.388 - 6.388
15.2 Diğer   43.220 6.197 49.417 35.184 5.374 40.558
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.15) - - - - - -
XVII. VERGİ VARLIĞI   182.151 18.725 200.876 115.201 1.455 116.656
17.1 Cari Vergi Varlığı   37.018 2.742 39.760 36.484 1.455 37.939
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı (5.1.16) 145.133 15.983 161.116 78.717 - 78.717
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VarlıkLAR (Net)
(5.1.17) 99.087 4.946 104.033 81.192 - 81.192
18.1 Satış Amaçlı   99.087 4.946 104.033 81.192 - 81.192
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin   - - - - - -
XIX. DİĞER AKTİFLER (5.1.18) 2.847.499 122.748 2.970.247 2.216.285 192.771 2.409.056
 
AKTİF TOPLAMI   85.510.410 51.273.814 136.784.224 73.801.815 42.532.651 116.334.466

 

 
Konsolide Bilanço - Pasif Kalemler
PASİF KALEMLER Dipnot BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
  TP YP Toplam TP YP Toplam
I. MEVDUAT (5.2.1) 44.055.568 35.014.673 79.070.241 36.270.775 32.510.938 68.781.713
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubunun Mevduatı
(5.7) 218.941 438.949 657.890 248.102 475.122 723.224
1.2 Diğer   43.836.627 34.575.724 78.412.351 36.022.673 32.035.816 68.058.489
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.2) 246.780 285.744 532.524 117.872 223.544 341.416
III. ALINAN KREDİLER (5.2.3) 6.625.511 13.204.872 19.830.383 4.127.463 11.338.888 15.466.351
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR   10.370.745 1.398.103 11.768.848 10.377.251 387.478 10.764.729
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar   - - - - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar   33.506 - 33.506 - - -
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (5.2.4) 10.337.239 1.398.103 11.735.342 10.377.251 387.478 10.764.729
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL
KIYMETLER (Net)
  - - - - - -
5.1 Bonolar   - - - - - -
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler   - - - - - -
5.3 Tahviller   - - - -    
VI. FONLAR   - - - - - -
6.1 Müstakriz Fonları   - - - - - -
6.2 Diğer   - - - - - -
VII. MUHTELİF BORÇLAR   4.737.807 125.185 4.862.992 3.642.036 95.805 3.737.841
VIII. DİĞER YABANCI
KAYNAKLAR
  773.944 275.134 1.049.078 708.793 234.246 943.039
IX. FAKTORİNG BORÇLARI (5.2.5) - - - - - -
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN
BORÇLAR
(5.2.6) - 2.396 2.396 - 5.034 5.034
10.1 Finansal Kiralama Borçları   - 2.396 2.396 - 5.034 5.034
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları   - - - - - -
10.3 Diğer   - - - - - -
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )   - - - - - -
XI. RİSKTEN KORUNMA
AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
(5.2.7) - 2.347 2.347 - 3.464 3.464
11.1 Gerçeğe Uygun Değer
Riskinden Korunma Amaçlılar
  - - - - - -
11.2 Nakit Akış Riskinden
Korunma Amaçlılar
  - 2.347 2.347 - 3.464 3.464
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım
Riskinden Korunma Amaçlılar
  - - - - - -
XII. KARŞILIKLAR (5.2.8) 1.459.056 81.094 1.540.150 1.182.529 33.939 1.216.468
12.1 Genel Karşılıklar   593.530 66.937 660.467 407.179 30.155 437.334
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı   - - - - - -
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı   236.604 3.454 240.058 167.758 - 167.758
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)   140.788 - 140.788 128.614 - 128.614
12.5 Diğer Karşılıklar   488.134 10.703 498.837 478.978 3.784 482.762
XIII. VERGİ BORCU (5.2.9) 373.892 54.534 428.426 381.104 16.066 397.170
13.1 Cari Vergi Borcu   373.892 54.143 428.035 380.809 5.511 386.320
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu   - 391 391 295 10.555 10.850
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE
TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 - - - - - -
14.1 Satış Amaçlı   - - - - - -
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin   - - - - - -
XV. SERMAYE BENZERİ
KREDİLER
(5.2.11) - 978.585 978.585 - 991.457 991.457
XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.2.12) 16.548.510 169.744 16.718.254 13.556.361 129.423 13.685.784
16.1 Ödenmiş Sermaye   4.200.000 - 4.200.000 4.200.000 - 4.200.000
16.2 Sermaye Yedekleri   2.800.816 153.961 2.954.777 2.571.092 116.512 2.687.604
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri   11.880 - 11.880 11.880 - 11.880
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları   - - - - - -
16.2.3 Menkul Değerler
Değerleme Farkları
  1.472.063 155.443 1.627.506 1.242.755 118.679 1.361.434
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar
Yeniden Değerleme Farkları
  598.187 - 598.187 598.194 - 598.194
16.2.5 Maddi Olmayan Duran
Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
  - - - - - -
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yeniden Değerleme Farkları
  - - - - - -
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte
Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
  1.509 - 1.509 1.509 - 1.509
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)   (55.377) (1.482) (56.859) (55.800) (2.167) (57.967)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
  - - - - - -
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri   772.554 - 772.554 772.554 - 772.554
16.3 Kâr Yedekleri   6.069.197 15.783 6.084.980 3.650.529 12.911 3.663.440
16.3.1 Yasal Yedekler   544.489 4.283 548.772 374.641 4.634 379.275
16.3.2 Statü Yedekleri   - - - - - -
16.3.3 Olağanüstü Yedekler   5.469.146 - 5.469.146 3.187.603 - 3.187.603
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri   55.562 11.500 67.062 88.285 8.277 96.562
16.4 Kâr veya Zarar   3.381.114 - 3.381.114 3.085.717 - 3.085.717
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı   - - - - - -
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı   3.381.114 - 3.381.114 3.085.717 - 3.085.717
16.5 Azınlık Payları   97.383 - 97.383 49.023 - 49.023
 
PASİF TOPLAMI   85.191.813 51.592.411 136.784.224 70.364.184 45.970.282 116.334.466

 

 
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER