English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
  Dipnot BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
31/12/2010
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2009
TP
YP Toplam TP YP Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)   42.786.829 68.088.418 110.875.247 33.018.295 55.718.543 88.736.838
I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.3.1) 4.958.878 11.506.526 16.465.404 4.507.230 10.606.237 15.113.467
1.1 Teminat Mektupları   4.951.728 7.358.370 12.310.098 4.506.694 7.653.913 12.160.607
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler   - - - - - -
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler   350.400 406.434 756.834 331.518 535.270 866.788
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları   4.601.328 6.951.936 11.553.264 4.175.176 7.118.643 11.293.819
1.2 Banka Kredileri   - 164.105 164.105 514 125.327 125.841
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri   - 164.105 164.105 514 124.968 125.482
1.2.2Diğer Banka Kabulleri   - - - - 359 359
1.3 Akreditifler   7.150 3.927.305 3.934.455 22 2.826.997 2.827.019
1.3.1 Belgeli Akreditifler   - - - - 4 4
1.3.2 Diğer Akreditifler   7.150 3.927.305 3.934.455 22 2.826.993 2.827.015
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar   - - - - - -
1.5 Cirolar   - - - - - -
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar   - - - - - -
1.5.2 Diğer Cirolar   - - - - - -
1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden   - - - - - -
1.7 Faktoring Garantilerinden   - - - - - -
1.8 Diğer Garantilerimizden   - 56.746 56.746 - - -
1.9 Diğer Kefaletlerimizden   - - - - - -
II. TAAHHÜTLER   20.379.416 6.347.384 26.726.800 15.558.625 5.168.345 20.726.970
2.1 Cayılamaz Taahhütler   20.379.416 5.909.078 26.288.494 15.558.625 5.167.699 20.726.324
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri   676.818 2.054.602 2.731.420 387.216 1.876.854 2.264.070
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri   - 24.450 24.450 46.000 1.736 47.736
2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri   2.000 9.373 11.373 2.250 10.136 12.386
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri   4.037.979 2.535.204 6.573.183 3.262.629 1.802.239 5.064.868
2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri   - - - - - -
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü   - - - - - -
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri   1.910.031 - 1.910.031 1.513.244 - 1.513.244
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri   21.447 - 21.447 25.746 - 25.746
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri   12.466.931 87.161 12.554.092 9.057.330 63.429 9.120.759
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.   - - - - - -
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar   - - - - - -
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar   - - - - - -
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler   1.264.210 1.198.288 2.462.498 1.264.210 1.413.305 2.677.515
2.2 Cayılabilir Taahhütler   - 438.306 438.306 - 646 646
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri   - 437.649 437.649 - - -
2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler   - 657 657 - 646 646
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.3.2) 17.448.535 50.234.508 67.683.043 12.952.440 39.943.961 52.896.401
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar   - 167.200 167.200 - 245.850 245.850
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler   - - - - - -
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler   - 167.200 167.200 - 245.850 245.850
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler   - - - - - -
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler   17.448.535 50.067.308 67.515.843 12.952.440 39.698.111 52.650.551
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri   2.089.965 4.099.693 6.189.658 1.818.821 3.115.457 4.934.278
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri   631.875 2.477.903 3.109.778 632.918 1.852.653 2.485.571
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri   1.458.090 1.621.790 3.079.880 1.185.903 1.262.804 2.448.707
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri   8.617.535 32.388.338 41.005.873 6.495.010 25.346.456 31.841.466
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri   6.070.444 8.590.269 14.660.713 2.751.465 8.058.713 10.810.178
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri   2.419.691 12.344.301 14.763.992 3.743.545 6.933.665 10.677.210
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri   63.700 5.726.125 5.789.825 - 5.175.970 5.175.970
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri   63.700 5.727.643 5.791.343 - 5.178.108 5.178.108
3.2.3 Para. Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları   6.623.791 12.217.689 18.841.480 4.610.920 10.563.208 15.174.128
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları   2.760.413 4.661.817 7.422.230 1.783.868 3.895.081 5.678.949
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları   3.347.967 4.126.004 7.473.971 2.803.461 3.146.723 5.950.184
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları   - 1.630.000 1.630.000 - 1.810.844 1.810.844
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları   - 1.630.000 1.630.000 - 1.710.560 1.710.560
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları   115.016 138.134 253.150 18.368 - 18.368
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları   400.395 31.734 432.129 5.223 - 5.223
3.2.4 Futures Para İşlemleri   15.446 30.150 45.596 24.689 24.715 49.404
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri   1.875 14.739 16.614 - 4.704 4.704
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri   13.571 15.411 28.982 24.689 20.011 44.700
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri   - 91.200 91.200 - 32.184 32.184
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri   - 91.200 91.200 - - -
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri   - - - - 32.184 32.184
3.2.6 Diğer   101.798 1.240.238 1.342.036 3.000 616.091 616.091
A. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)   265.251.655 151.720.812 416.972.467 185.391.052 132.127.676 317.518.728
IV. EMANET KIYMETLER   79.642.450 15.478.137 95.120.587 45.443.121 15.546.141 60.989.262
4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları   57.239.310 1.000 57.240.310 23.873.575 1.133 23.874.708
4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler   14.621.951 3.934.713 18.556.664 14.546.869 4.662.027 19.208.896
4.3 Tahsile Alınan Çekler   5.401.620 948.107 6.349.727 4.990.781 854.872 5.845.653
4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler   2.302.357 1.777.910 4.080.267 1.963.409 1.826.388 3.789.797
4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler   30.771 7.895.502 7.926.273 21.265 7.683.438 7.704.703
4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler   - 37.530 37.530 - 34.412 34.412
4.7 Diğer Emanet Kıymetler   46.441 883.375 929.816 47.222 483.871 531.093
4.8 Emanet Kıymet Alanlar   - - - - - -
V. REHİNLİ KIYMETLER   185.609.205 136.242.675 321.851.880 139.947.931 116.581.535 256.529.466
5.1 Menkul Kıymetler   1.379.977 114.410 1.494.387 548.240 23.062 571.302
5.2 Teminat Senetleri   26.249.041 7.740.382 33.989.423 20.386.072 7.192.615 27.578.687
5.3 Emtia   - - - - - -
5.4 Varant   - 372.444 372.444 - 341.862 341.862
5.5 Gayrimenkul   36.472.372 38.791.780 75.264.152 26.911.048 34.618.660 61.529.708
5.6 Diğer Rehinli Kıymetler   121.507.645 89.223.212 210.730.857 92.102.401 74.404.896 166.507.297
5.7 Rehinli Kıymet Alanlar   170 447 617 170 440 610
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER   - - - - - -
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)   308.038.484 219.809.230 527.847.714 218.409.347 187.846.219 406.255.566

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

 
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER