English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Konsolide Gelir Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ   BİN TÜRK LİRASI
Dipnot CARİ DÖNEM
1 Ocak 2010
31 Aralık 2010
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2009
31 Aralık 2009
I. FAİZ GELİRLERİ (5.4.1) 10.177.131 11.138.986
1.1 Kredilerden Alınan Faizler   5.641.680 6.290.495
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler   87.246 148.186
1.3 Bankalardan Alınan Faizler   295.438 283.862
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler   3.375 3.182
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler   3.862.712 4.068.812
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan   59.280 28.434
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV   - -
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan   2.962.576 3.026.039
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan   840.856 1.014.339
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri   152.923 196.488
1.7 Diğer Faiz Gelirleri   133.757 147.961
II. FAİZ GİDERLERİ (5.4.2) 5.006.816 5.733.146
2.1 Mevduata Verilen Faizler   3.734.832 4.148.311
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler   848.539 818.679
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler   415.862 761.626
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler   1.294 2.272
2.5 Diğer Faiz Giderleri   6.289 2.258
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)   5.170.315 5.405.840
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ   1.910.015 1.854.479
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar   2.226.221 2.163.836
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden   169.659 176.302
4.1.2 Diğer   2.056.562 1.987.534
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar   316.206 309.357
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere   1.274 972
4.2.2 Diğer   314.932 308.385
V. TEMETTÜ GELİRLERİ (5.4.3) 1.890 2.760
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (5.4.4) 402.338 897.979
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı   253.518 416.966
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar   63.106 309.261
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı   85.714 171.752
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.4.5) 886.434 436.933
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)   8.370.992 8.597.991
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.4.6) 696.092 1.715.819
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.4.7) 3.382.041 2.952.039
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)   4.292.859 3.930.133
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI   - -
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI      
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR   9.974 9.221
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI   - -
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (5.4.8) 4.302.833 3.939.354
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.4.9) 900.847 839.753
16.1 Cari Vergi Karşılığı   1.057.196 883.195
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı   (156.349) (43.442)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (5.4.10) 3.401.986 3.099.601
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER   - -
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri   - -
18.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları   - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri   - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)   - -
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri   - -
19.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları   - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri   - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (5.4.8) - -
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.4.9) - -
21.1 Cari Vergi Karşılığı   - -
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı   - -
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (5.4.10) - -
XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (5.4.11) 3.401.986 3.099.601
23.1 Grubun Kârı / Zararı   3.381.114 3.085.717
23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)   20.872 13.884
Hisse Başına Kâr / Zarar   0.805 0.735

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

 
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER