English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Olağan Genel Kurul Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın teşkili,
  2. Başkanlık Divanı’na Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
  4. Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulu veya reddi,
  5. Banka Ana Sözleşmesi’nin 7.,9.,10.,12.,14.,49.,Geçici Madde ve Geçici Madde 2’nin değiştirilmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
  8. Yapılan bağışların Ortakların bilgisine sunulması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
 
GARANTİ HAKKINDA