English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Stratejimizin Temel Yapıtaşları

STRATEJİMİZİN TEMEL YAPITAŞLARI

Müşteriye odaklılık

 • Yenilikçi ürün ve yüksek hizmet kalitesi
 • Rakipsiz bir yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi
 • Banka çapında üstün iş süreçleri
 • Müşteri memnuniyeti anayasası

 • Sürdürülebilir gelir kaynaklarına ve kârlılığa odaklılık

 • Yüksek getirili ürünlere ve kârlı iş alanlarına yoğunlaşmak
 • Faiz dışı gelirleri artırmak
 • Müşteri kaynaklı gelir yaratmaya önem vermek
 • Fonlama maliyetini ve serbest sermayeyi sürekli olarak geliştirmek
 • Müşteri bağlılığı yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz satış fırsatlarını geliştirmek

 • Teknolojik yeniliğin sürekliliğine odaklılık

 • İş alanlarıyla bütünleşik, sürekli gelişen, en iyi ve hızlı teknolojik donanım
 • En güncel bilişim altyapısı
 • Güçlü dağıtım kanallarına odaklılık

 • Yaygın ve verimli şube ağı
 • Alternatif dağıtım kanallarının etkin ve ağırlıklı kullanımı

 • Yetkin insan kaynağına odaklılık

 • İnsan kaynaklarının yetkinlik ve verimliliğinin sürekli geliştirilmesi
 • Performans tabanlı teşvik sistemi

 • Risk yönetimi ve denetimine odaklılık

 • Uluslararası standartlarda risk ölçümlemeleri
 • Riskin getiriyle ilişkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum dağılımını sağlayan portföy bazında risk yönetimi
 • Proaktif denetim sistemleri

 • Operasyonel etkinliğe odaklılık

 • Verimlilik artışına odaklılık
 • Maliyet ve gelir sinerjilerine odaklılık

 • Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluğa odaklılık

 • Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal değerlere bağlılık
 • Toplum ve çevre için değer üretmeyi gözeten bir yaklaşımla, toplumsal gelişim için yüksek standartlar geliştirmek ve bu alanda aktif bir rol oynamak
 • Disiplinli büyümeye odaklılık

 • Gerçek bankacılık doğrultusunda, sürdürülebilir ve kârlı bilanço büyümesi
 • Güçlü aktif kalitesi
 • Hedef piyasalara ve yaygın müşteri tabanına ulaşmak için üstün hizmet ve dağıtım yetkinlikleri
 •  
  GARANTİ HAKKINDA