English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Kârın Dağıtımı

Bankamızın 65. Hesap Yılında oluşan 3.145.232.842,38 TL’lik Kâr’ının Ana Sözleşmemizin 45.Maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, kâr dağıtımına 11 Nisan 2011 tarihinde başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi hususlarını Sayın Ortaklarımızın onayına sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

 

2010 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU - TL
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KÂRI 3.145.232.842,38
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 157.261.642,12
Bankada bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar 20.996.353,85
B - Ödenmiş Sermayeye Göre İlk Kâr Payı 210.000.00,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe %5 137.848.742,32
D- İkinci Temettü 360.000.000,00
D- Olağanüstü Yedek Akçe 2.223.126.104,09
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) 36.000.000,00

 

2010 YILINA AİT DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
  TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORANI (%)
BRÜT (*) 570.000.000,00 0,13571 13,57143
NET 484.500.000,00 0,11536 11,53571
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN
KAR PAYI TUTARI (TL)
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ
BAĞIŞLAR EKLENMEMİŞ NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARINA ORANI (%)
570.000.000,00 19,15
* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %16 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.
 
Denetçiler Raporu

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi Ortaklar Olağan Genel Kurulu’na

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi’nin 2010 takvim yılı işlem ve hesapları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, genel kabul görmüş muhasebe kuralları, ilgili mevzuat ve Banka’nın Ana Sözleşme hükümleri göz önünde bulundurularak tarafımızca denetlenmiş ve Banka’nın Bilanço Kâr ve Zarar Hesapları’nın muhasebe kayıtlarına ve kayıtların da ilgili belgelere uygunluğu belirlenmiştir.Bu sonuçlara göre Yönetim Kurulu’nca görüşlerinize sunulan 2010 yılı Bilanço ile Kâr ve Zarar Hesapları’nın onaylanmasını önerir, ayrıca net kâr tutarının Yönetim Kurulu tarafından önerilen esaslar çerçevesinde tahsisi hususundaki mutabakatımızı arz ederiz.
Saygılarımızla,


Murat İnan
Denetçi
 

Altan Reha Göksu
Denetçi
 
FİNANSAL GÖSTERGELER