English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Hazine

Uzun yıllar müşterileri nezdinde oluşturduğu güven duygusu; bugün Garanti’nin hem hacimsel hem de kârlılık anlamında büyümesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Bu güven duygusunun sağlanmasında ve Garanti’nin zorlu bir dönemde dahi sağlam ve güçlü bir duruş sergilemesinde, Hazine biriminin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların payı büyük.

Sahip olduğu tecrübe, teorik ve teknik donanım, sunabildiği geniş ürün yelpazesi ve müşterileri için özel olarak geliştirdiği yenilikçi çözümler Garanti Bankası Hazine birimini başarıya ulaştıran güçlü özellikleri olarak sıralanıyor. Bunların yanı sıra Hazine’nin başarılı bir performans sergilemesinde etkili olan diğer önemli unsurlar ise; Garanti’nin sahip olduğu gelişmiş teknolojik altyapısı ve veri tabanı. Garanti Teknoloji’nin hizmetleriyle kurulan bu veri tabanının düzenli olarak bakımını yapan, ihtiyaca yönelik yapılacak sorgulamaların hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan yönetim raporlamaları birimi, Garanti’ye gerekli pozisyonu alabilmesinde veya mevcut stratejisini geliştirmesinde ciddi bir stratejik avantaj sağlıyor.

Hazine Müdürlüğü
Garanti Bankası’nın döviz pozisyonu ile Türk lirası (TL) ve yabancı para (YP) bono portföyünden kaynaklanan riski, Hazine Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. Hazine Pazarlama birimi ve şube ağı aracılığıyla, kurumsal ve ticari müşterilerine rekabetçi fiyatlama yapılmasından ve müşteri işlemlerindeki payın artırılmasından sorumlu olan Hazine Müdürlüğü’nün görevleri arasında ayrıca; bankalararası piyasada uzun süreli piyasa yapıcılığı konumunu sürdürmek ve geliştirmek, İstanbul Altın Borsası üyesi olarak müşteri bazlı altın işlemleri yapmak da yer alıyor.

Hazine Pazarlama Müdürlüğü
Hazine Pazarlama, Garanti Bankası’nın müşteri segmentasyonuna uygun olarak kurumsal, ticari, özel bankacılık ve finansal çözümler olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Hazine Pazarlama, hem doğrudan hizmet verilen sınırlı sayıdaki kurumsal ve ticari müşterilere hem de şubeler kanalıyla diğer müşterilere, hazine ürünlerinin (döviz, çapraz kur, forward, opsiyon, swap, repo, mevduat, kredi, TL/YP bono, eurobond vs.) fiyatlamasını yapıyor. Bunun yanı sıra risk yönetimi konusunda kurumsal ve ticari müşterilerin bilgilendirilmesinden sorumlu olan Hazine Pazarlama, müşterilere bilanço yönetimi ve olası finansal riskler konusunda çözümler sunarak gerekli ürünlerin yapılandırılmasını gerçekleştiriyor.

Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü
Garanti Bankası sermayesinin riskten arındırılmış getirisini maksimize etmek amacı ile hareket eden Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü, Aktif Pasif Komitesi tarafından belirlenen hedefler çerçevesinde, Garanti’nin faiz oranı, ülke kredisi, yapısal kur ve likidite risklerini yönetiyor. Buna bağlı olarak; piyasa koşullarına, bilanço kalemlerinin faiz ve hacim trendlerine, risk parametrelerine göre yatırım, finansman ve korunma stratejileri belirleyen birim, finans mühendisliği ilkeleri çerçevesinde kantitatif analizlere dayanan aksiyonlar gerçekleştiriyor.

Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü, kârlılığı artırmak ve bilançodaki mevcut riskleri “hedge” etmek gibi Garanti Bankası bilançosunun ve likiditesinin verimli bir biçimde yönetilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Birim bu amaçla; gereksinim duyulabilecek her türlü türev ürünü, Hazine grubu bünyesindeki diğer birimlerle koordineli olarak geliştirerek söz konusu ürünlere ilişkin sözleşmeleri hazırlıyor. Türev Ürünler Müdürlüğü ayrıca, ilgili birimlerle görüşerek hazine işlemlerinin belgeye dayalı risklerini mevzuat, yasa ve muhasebe açılarından, yerel ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak değerlendirerek analiz ediyor.

Hazine işlemlerinin piyasa riskini, kârlılığını ve hacimlerini izleyen Risk Kontrol ve Middle Office Bölümü ise; her bir trading masasının pozisyon ve stop-loss limitlerini, hazine işlemlerinin teyitlerinin ve sistem girişlerinin doğruluğunu kontrol ederek raporlamasını gerçekleştiriyor.

2010 Faaliyetleri
2010, gelişmekte olan ülkelerden daha çok, gelişmiş ülke ekonomilerine dair kaygıların gündemde olduğu, piyasalar açısından dalgalı bir yıl oldu. Özellikle Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerine dair yaşanan belirsizliklerin yarattığı türbülans ortamında, Garanti Bankası Hazine birimi, piyasalardaki dengeli ve disiplinli duruşunu koruyarak sürdürülebilir kârlılık hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdi.

 • Garanti Bankası’nın 2010 yılı içinde spot döviz piyasasında müşterileri ile gerçekleştirdiği (Türk Lirası’na karşı) işlemler, piyasanın %17’sini oluşturdu. 2009 yılında %15 seviyesinde olan payını artıran Garanti, döviz piyasalarındaki öncü rolünü korudu.
 • 2010 yılında, banka müşterileri ile Türk Lirası’na karşı yapılan opsiyon ve forward işlemlerinde piyasanın %30’u gibi ulaşılması güç bir pay elde eden Garanti Bankası, yeni gelişmekte olan ve son derece agresif bir rekabetin yaşandığı bu piyasada liderliğini sürdürüyor
 • 2011 Projeksiyonu
  2011 yılına girerken, Avrupa ekonomilerine karşı güvensizlik, ortaya çıkan yeni soru işaretleriyle birlikte artış gösteriyor. Büyük ölçekleri nedeniyle söz konusu ekonomilerde yaşanacak olası sıkıntıların, global ölçekte kaçınılmaz sonuçlara yol açması ihtimali beliriyor. Bu şartlar altında, riskten korunma amaçlı türev işlemlere olan talebin 2011 yılının özellikle ilk bölümünde artması bekleniyor. Bu perspektifle Garanti, “hedging” amaçlı işlemlerden getiri yükseltme amaçlı işlemlere kadar müşteri kitlesinin pek çok farklı gereksinimine, geniş ürün yelpazesiyle cevap vermeyi hedefliyor. Bu alandaki yüksek potansiyel, geçmiş yıllarda yapılan türev işlemlerinden alınan büyük payda kendisini gösteriyor.

  Türkiye sürekli artan ithalat ve ihracat rakamlarıyla dünya ekonomisinin kilit taşlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Ticari ilişkilerden kaynaklanan döviz işlemlerinin yanı sıra Türk yatırımcısının dövizi (eskisi kadar olmasa da) bir yatırım aracı olarak görmeye devam etmesi, söz konusu piyasanın büyümeye devam edeceğini net bir şekilde gösteriyor. Garanti, 2011 yılında da rekabetçi fiyatlarıyla döviz piyasasında her sektörden müşterinin öncelikli tercihi olmayı hedefliyor.

  Kamu ihraçlarından daha yüksek getiri almayı hedefleyen yatırımcı kitlesinin, 2011 yılında artacağı öngörülen özel sektör ve bankacılık sektörü bono ihraçlarına ilgi göstermesi bekleniyor. Bu aşamada Garanti Bankası, söz konusu piyasalardaki uzmanlığı, müşteriye özel geliştirdiği yenilikçi çözümler ve rekabetçi fiyatlama yetkinlikleriyle, müşteri işlemleri hacmini artırmayı amaçlıyor.

  Aktif Pasif Yönetimi ise; 2011 yılında da bilançodaki faiz, likidite ve ülke kredi risklerinden korunma amaçlı stratejileri belirleyerek ve Garanti Bankası sermayesiyle uyumlu yatırım pozisyonları alarak, sermayenin riskten arındırılmış getirisini maksimize etmeyi hedefliyor.

  Garanti; 2011 yılında, hızlı analiz edip aksiyon alan ve müşterisinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren çizgisini koruyarak, geçmiş yıllarda sergilediği istikrarlı, dengeli ve disiplinli duruşu 2011 ve sonrasına taşıyacak.

   
  2010 YILI FAALİYETLERİ