English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
Abacus

Garanti’nin merkezi operasyon ünitesi olan ABACUS; milyonlarca müşterisinin operasyonel işlemlerinin yüksek standartlarda gerçekleştirilmesini, şube ve müşterilerine 5 bin 086 noktada 365 gün kesintisiz olarak nakit hizmeti verilmesini sağlıyor. Merkezileşme çalışmalarına 1994 yılında başlayan, Türkiye’de merkezi operasyonu kuran ilk banka olarak dikkat çeken Garanti bugün, şubelerin operasyonel işlemlerinin %99’unu ABACUS’e yönlendirmesiyle çok yüksek bir merkezileşme oranı yakalıyor. ABACUS’ün üstün hizmet anlayışıyla çalışan ekibi; 41’i CDCS sertifikalı (Certified Documentary Credit Specialist- Akreditif ve Uluslararası Garantiler Sertifikası), dış ticarette uzmanlığını uluslararası alanda kanıtlamış toplam 1.005 kişiden oluşuyor. ABACUS’ün yüksek standartlarının ardında, sahip olduğu deneyim ve birikimin yanı sıra ileri teknoloji ile yetişmiş ve nitelikli insan kaynağı yer alıyor.

 • Tüm dış ticaret işlemlerini,
 • Yurtiçi ve uluslararası garantilerini,
 • SWIFT işlemlerini,
 • Her türlü ticari kredi kullandırımı ve teminat girişlerini,
 • Bireysel/oto/konut kredisi başvurusu belge doğrulamalarını,
 • EFT dahil tüm yurtiçi ödemelerini, vergi ve SSK tahsilatlarını,
 • Fiziki ve elektronik arşiv işlemlerini,
 • Merkezi haciz ve sorgulama mektupları sürecini,
 • Kredi kartı fiziki form/başvuru giriş işlemlerini,
 • Kart basım işlemlerini,
 • POS başvuru ve kurulum süreci takibini,
 • Çek ve senet işlemlerini,
 • Toplu maaş ödemeleri/toplu havale ve EFT işlemlerini,
 • Yatırım hesabı açılış ve virman işlemlerinin operasyonunu,
 • Kredi kartları satış sonrası destek hizmetlerini,
 • Nakit toplama ve dağıtımını kapsayan nakit destek hizmetlerini,
 • Şubelerinden ve genel müdürlük birimlerinden mevzuat ve bankacılık uygulamalarına ilişkin olarak gelen her türlü sorunun cevaplandırılmasını,
 • Mevzuat değişikliklerini takip ederek tüm Garanti çalışanlarının bilgilendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi faaliyetlerini yürütüyor.

2010 Faaliyetleri
ABACUS’te 2010 yılında operasyonel verimliliğin artırılmasına, kaliteli hizmetin devamlılığının sağlanmasına ve riskin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda;

 • Taksitli kredi belge doğrulamalarının merkezileşmesi sürecinde önemli bir adım daha atılarak destek kredilerinde kullandırım belgelerinin de ABACUS’te doğrulanmasına Mayıs 2010 tarihinde başlandı. Böylelikle müşterinin şubede imzaladığı Ödeme Planı ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri’nin merkezi kontrolünün yapılarak standart sağlanması, işlemlerin hızlandırılması ve dokümantasyon riskinin azaltılması hedeflendi.
 • Çek Kanunu’nun değişmesi ile birlikte eski uygulamalar gereği sadece belge varlık kontrolü ile ilerleyen çek başvuru sürecinde belge içerik kontrolleri de yapılmaya başlandı.
 • Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kredi kartı ve kredili hesap ödeme güvencesi nitelikli sigorta poliçelerinin ABACUS’te sisteme girilmesine başlandı. BES ürününün girişi için de çalışmalar devam ediyor.
 • Daha önce sadece İstanbul şubeleri için geçerli olan icra haczi işlemlerinin merkezi yapıda uygulanması, blokelerin konması ve yazıların düzenlenmesi süreci 2010 yılında tüm şubeler için yaygınlaştırılarak uygulamaya alındı.
 • Şubelerde çok fazla yer işgal eden ve muhafazası zor olan Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri’nin fiziki ve elektronik olarak arşive alınması çalışmasına 2010 yılında da devam edildi. 5 milyonu aşkın müşterinin Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri’nin arşive alınmasının planlandığı çalışmanın Mayıs 2011’de tamamlanması öngörülüyor.
 • Çeklerin Merkezileştirilmesi Projesi çerçevesinde 104 şubenin çekleri merkeze alındı. Verimliliğin yanı sıra çek giriş ve kontrol süreçlerinde hatalar önemli oranda azaldı ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlandı.
 • Kredi kartı gönderimlerinde müşterinin bankacılık sisteminde geçerli bir sözleşmesinin olup olmadığı kontrol edilerek kuryeye sözleşmeli ya da sözleşmesiz bilgisinin verilmesiyle etkin sözleşme yönetimi sağlandı ve kurye maliyetleri kontrol altına alındı. Bunun yanı sıra kart basım ve kurye parametrelerinin bir modül üzerinden yönetimi ve takibi sağlandı.
 • Aralık 2010’da uygulamaya giren Opsiyon Projesi ile birlikte opsiyon sözleşmelerinin sisteme tanımlanması müşteri belge sistemine entegre edildi.
 • ABACUS Nakit Planlama ve Operasyon Birimi’nin iş akışlarında yapılan iyileştirmeler ve etkin planlamalar sonucu önemli ölçüde işgücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, 2009 sonunda 4 bin 512 olan nakit hizmeti verilen nokta sayısı 5 bin 86’ya çıkartıldı.
 • Nokta sayısındaki artış, para işleme miktarının da artmasına yol açtı. Yapılan iyileştirmeler, yenilenen ve genişletilen para işleme parkurları ile daha kaliteli hizmet verilmesi ve hata oranlarının minumum seviyede tutulması sağlandı. Uydu grup merkezlerindeki yeni yapılanmayla, belli yerlerde şubeler üzerindeki iş yükü azaltıldı.
 • Garanti şubesi gibi hizmet verilen Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinin nakit talep ve fazlalıklarının yönetimi amacıyla, teknolojik altyapının oluşturulması sonrasında, internet üzerinden uygulamaya alınan Firma Nakit İşlemleri Sistemi hayata geçirildi. Barkod takibi sayesinde firma grupları takip altına alınarak risk minimize edildi ve operasyon kalitesi artırıldı.
 • Garanti, teknolojik altyapısı ve birimlerin birbirleriyle koordineli çalışması neticesinde mevzuat ve bankacılık uygulamalarındaki değişikliklere sektörde en hızlı adaptasyon sağlayan banka konumunda bulunuyor. 2009 yılı Haziran ayında Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında, yabancı para kredilerde meydana gelen değişikliklerin sistemsel adaptasyonu aynı yıl içinde tamamlanmıştı. Uygulamada şubeler nezdinde bilgilendirmenin artırılması amacıyla 2010 yılı Kasım ve Aralık aylarında bölgesel eğitimler düzenlendi ve toplamda 350 şube müdürüne ulaşılarak yabancı para kredi işlemleri hakkında eğitim verildi.
 • Altının gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı piyasalarda fiziken teslimi aranmaksızın transferi amacıyla İstanbul Altın Borsası ile birlikte ortak yürütülen projeye danışmanlık desteği veriliyor.
 • İhracat taahhütlü kredilerin takibi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, Garanti bünyesinde tüm taahhütler aylık olarak izleniyor ve rakamsal boyutlara göre ABACUS tarafından Şube Müdürlerine direkt bilgilendirme yapılacak şekilde çeşitli önlemler planlanıyor.
 • ABACUS ve şube personelinin birbirlerini daha iyi tanıyabilmesi ve empati kurabilmeleri için şube ile ABACUS arasındaki rotasyon programı 2010 yılında da devam etti. Şube çalışanları ABACUS’te, ABACUS çalışanları da şubede birer gün geçirerek iş yapış biçimlerini öğrendi. Rotasyonların işe pozitif yansıması somut olarak görüldü.
 • Akreditif ve harici garantilerdeki uzmanlığı, birçok müşterinin Garanti’yi tercih etmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
 • Operasyon Merkezi olarak, hizmet verilen Garanti şubelerinin müşteri olduğu anlayışıyla periyodik şube ve bölge ziyaretleri yapıldı. Bu ziyaretlerde, verilen hizmetin şubeler nezdinde algılanmasına yönelik geribildirimler alınarak iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldı; şubelerin memnuniyet düzeyinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alındı.
 • Nitelikli ve tecrübeli insan kaynağı ve sistemde koyulan kontrol noktaları sayesinde, ABACUS’te yaklaşık 830 milyar ABD Dolarlık işlem hacmi içinde operayonel hatalardan kaynaklanan banka kaybı sadece 12.700 ABD Doları oldu.
 • 2011 Projeksiyonu
  ABACUS, 2011 yılında da şubeleri müşteri olarak gören anlayışını sürdürerek hizmet kalitesini ve buna bağlı olarak İç Müşteri Memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bunu yaparken sahaya her zamankinden yakın olup şube ve bölgelerin görüşlerini alarak, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gelişim alanlarını belirlemeye ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam etmeyi planlıyor. Şubelerden ilave olarak alınabilecek işlerin saptanarak şube operasyonlarının rahatlatılması ise her zamanki önemini koruyor.

  ABACUS, 2010 yılında başlattığı “sadece operasyonu gerçekleştirmek değil, operasyonu gerçekleştirirken aynı zamanda gerekli tüm belge ve bilgi kontrollerini de yaparak üstlenilen riski önleme” anlayışını, 2011 yılında da genişleterek sürdürecek.

   

  Başlıca ABACUS Göstergeleri 2010 2009
  Yıllık işlem adetleri 45 milyon 44 milyon
  İşlem hacmi (ABD Doları) 830 milyar 768 milyar
  Ortalama aylık işlem sayısı 3.8 milyon 3.7 milyon

   

   
  2010 YILI FAALİYETLERİ