English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Garanti Bankası, en değerli varlığının insan kaynağı olduğu inancıyla, çalışanlarına sürekli yatırım yapmayı sürdürerek istikrarlı ve kontrollü bir biçimde büyüyor. Bu büyümeye paralel olarak, insan kaynakları uygulamalarını da dünya standartları üzerine taşıyor.

2010 Faaliyetleri
Garanti Bankası, şube ağında son iki yıldır gerçekleştirdiği kontrollü genişlemeyi etkin insan kaynakları ve eğitim fonksiyonlarıyla destekleyerek ve iç kaynak kullanımına özen göstererek, uzun vadeli ve sağlıklı büyüme sürecine devam etti.

Garanti Bankası, 2010 yılında Genel Müdürlük ve şubelerde deneyimli ve yeni mezun alımlarını sürdürdü. 2010 yılında Management Trainee programında 19, Müfettiş Yardımcısı programında 17 kişi göreve başladı. Staj programlarına da ağırlık veren Garanti Bankası; Genel Müdürlükte 32, Bölge Müdürlüklerinde 31, şubelerde 1.940 öğrenciye staj imkanı sunarak, üniversite öğrencilerinin eğitim ve gelişimlerine katkıda bulundu.

Çalışan Performansı ve Gelişimi
Garanti İnsan Kaynakları, 2010 yılında da, banka çapında yürütülen tüm projelerin ve uygulamaların çalışana etkisini göz önünde bulundurarak, bu uygulamalar içerisinde yer aldı. Ayrıca, bu uygulamaların çalışana etkisini gözlemleme fırsatı veren, düzenli olarak yapılan 360 derece, İç Müşteri Memnuniyeti, Çalışan Bağlılığı anketlerini ve İnsan Kaynakları Endeksi gibi geribildirim araçlarını kullanmaya devam etti. Birim, bu araçların sonuçlarını üst yönetim ve yöneticilerle paylaşarak, onlarla beraber gelişim planlamalarını yaptı ve ihtiyaçlarına uygun gelişim araçlarını kullandı. Garanti İnsan Kaynakları, hedef odaklı bakış açısını devam ettirerek, saha için kullanılan performans sistemini, Genel Müdürlükte uygulanan sisteme benzer şekilde, Yıldız performans sistemine entegre etti. Böylece, performans değerlendirmesi sırasında çalışanlar, kendilerini yetkinlikleri üzerinden değerlendirmeye ve gelişim planlarını yöneticileriyle görüşerek yapmaya başladı.

Çalışan motivasyonunun artırılması, çalışanlar arasındaki bağın güçlendirilmesi ve banka içinde daha etkili bir iletişimin sağlanması amacıyla 2009’da başlatılan “4 Mevsim” Buluşmaları, 2010 yılında da devam etti. 2009 yılında, fark yaratan çalışanları ödüllendirmek ve banka genelinde farkındalık yaratmak amacıyla mevcut başarı programını yenilenerek hayata geçirilen “SPOT ödülleri”ne yönelik kurumiçi iletişim çalışmalarına 2010 yılında ağırlık verildi. Bu çalışmalar sonucunda, yöneticilerin SPOT’u kullanım oranında, 2009 yılına göre %60 artış sağlandı.

Eğitim
Garanti Bankası’nın benimsediği sürekli eğitim ve gelişim yaklaşımına uygun olarak, çalışanlara yapılan eğitim yatırımına 2010 yılında da devam edildi. Bu yıl, eğitime yapılan yatırım, Avrupa şirketlerinin yaklaşık 2 katı seviyesinde gerçekleşti. Çalışanlar, gerek sınıf içi gerekse e-öğrenme yöntemleriyle kişi başı 68 saat eğitim aldı ve özellikle yatırım, krediler ve satış alanlarında uzmanlık geliştirici eğitim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Garanti yöneticilerine özel düzenlenen zirve ve eğitim programlarında liderlik, koçluk, strateji ve pazarlama alanlarına odaklanıldı. Bu alanlarda Türkiye ve Avrupa’nın öncü iş okulları ve eğitmenleriyle işbirlikleri yapıldı.

Teknoloji tabanlı eğitimlerle desteklenmeye devam edilen çalışanlara, yıllık kişi başı 12 saatlik uzaktan eğitimle gelişim desteği verildi. 2010 yılında açılan 24 yeni e-öğrenme programıyla birlikte, e-öğrenme programlarının sayısı toplam 87’ye ulaştı. Bunların yanı sıra çalışanların %10’u da webinar uygulamasıyla eğitim aldı. Garanti üst yönetimi, yıl içerisinde yapılan eğitimlerde bankanın %15’iyle iş ve ekip yönetimi konusunda deneyimlerini paylaştı. 2010 yılında, yapılan eğitim yatırımlarının geri dönüşü (ROI) ölçümlendi ve ölçümü yapılan eğitimlerin ROI oranının %100’ün üzerinde olduğu hesaplandı.

Kariyer Gelişimi
Kadro açıklarını planlarken öncelikle iç kaynaklardan yararlanma stratejisiyle hareket eden Garanti Bankası, banka içi ihtiyaçları, intranette “Kariyer Fırsatları” başlığı altında çalışanlarına duyuruyor. Tüm çalışanlara açık olan “Kariyer Fırsatları” uygulamasıyla kişisel kariyer hedeflerini belirleyebilen çalışanlar, ilgilendikleri pozisyonlar için başvuru yapabiliyor. İlgili pozisyon için hemen değerlendirilemeyen adaylar ise aday havuzuna alınıyor.

2010 yılındaki kontrollü büyüme stratejisi çerçevesinde, yeni şube açılışları ve açık pozisyonlar için bölge içi ve bölgelerarası kaydırmaya öncelik verildi. 2010 yılında, açılan Kariyer Fırsatları kapsamında 667 kişi farklı görevler için değerlendirildi. Yöneticileri içeriden yetiştirme geleneği kapsamında, hepsi Değerlendirme Merkezi’nden geçen 103 çalışanın müdürlüğe, 2.329 çalışanın ise diğer kadrolara terfisi gerçekleşti.

Garanti İnsan Kaynakları, yıl içinde yapılan şube ziyaretleri ve birebir görüşmelerde, tüm çalışanlarına kariyer danışmanlığı yaptı ve bölgesel bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek, çalışanlarla insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili konuşma fırsatı yakaladı. Böylece çalışanların kariyer gelişimlerinde doğru pozisyonlar için değerlendirilmesi ve şubelerin iş hedeflerine katkı sağlandı.

2011 Projeksiyonu
Garanti Bankası, iç kaynaklara öncelik vererek, gelişim odaklı politikasından ödün vermeden, çalışan motivasyonunu gözeten, her düzeyde iletişimi ön plana çıkaran yatırımlara odaklanmaya devam edecek.

Garanti İnsan Kaynakları’nın 2011 yılı hedefleri;
Garanti İnsan Kaynakları, yüksek performans ve potansiyel gösteren çalışanların kurum bağlılığını ve kalıcılıklarını sağlamak, kişiye özel kariyer ve gelişim programlarıyla verimliliklerini artırmak ve çalışanları ihtiyaç duyulacak kadrolara yönelik hazırlamak amacıyla entegre bir yapıyı hayata geçirmek üzere çalışıyor. Bu doğrultuda, yetenek yönetimi çalışmasıyla, farklı kariyer desteği, ödül ve gelişim uygulamaları sunulması planlanıyor.

Garanti Bankası, iki yıl önce başladığı eğitimlerin işe yansıması yaklaşımıyla (ROI), eğitimlerin ölçme ve değerlendirmesine devam edecek. Özellikle, e-öğrenme yöntemleriyle, çalışanlarının zamanını daha verimli kullanarak eğitimler vermeye devam etmeyi hedefleyen Garanti, kurulacak bilgi yönetimi platformlarıyla, video, e-kitap ve podcastleri kullanarak, çalışanların birbirlerine bilgi ve deneyimlerini aktaracakları alanları genişletecek.

Uzun yıllardır performansa dayalı bir kültürle çalışmalarını sürdüren Garanti Bankası 2011’de de, sürekli gelişim odağını koruyarak, 2010 yılında hayata geçirilen “Saha Yıldızı” adlı kariyer ve performans yönetimi projesi ile “SPOT”, “4 Mevsim” gibi ödül ve iletişim uygulamalarını sürdürecek. Bu uygulamaların yanı sıra, çalışanların aralarındaki takım ruhu ve kurum aidiyetine katkı sağlanması amacıyla geliştirilen “çalışan gönüllülüğü” projesinin uygulaması 2011 yılında başlatılacak.

2011 yılında, kurum içi iletişimin, işveren marka konumlandırmasını destekleyecek şekilde artırılmasına ve standartların belirlenmesine yönelik çalışmalara da hız verilecek. İletişimin etkisinin artırılması amacıyla, farklı çalışan segmentlerine yönelik uygun iletişim kanallarının (kapalı devre TV yayını, webinar, konferans görüşmesi, video konferansı, intranet, dergiler, vb.) kullanılması ve verimli zaman yönetimini sağlamak amacıyla toplantı ve e-mail yönetimi çalışmaları da sürdürülecek.

 

  2006 2007 2008 2009 2010
Personel sayısı
(güvenlik görevlisi hariç)
11.158 13.631 15.285 15.654 15.419
Şube sayısı 487 592 724 792 863
Şube başına personel sayısı
(güvenlik görevlisi hariç)
22,91 23,02 21,11 19,77 17,87
  2006 2007 2008 2009 2010
Kariyer Fırsatları Programı 97 167 87 76 68
Toplam Yükselme 813 1.060 3.130 2.679 2.432

 

 
2010 YILI FAALİYETLERİ